Næstved Kunstby står bag

workshops, artist talks,

Ventesalen, Retrobusskurene, 

Gadens Hårdeste Hævn, lovlige vægge,

festivaler, udsmykningen af de nye P-huse

og meget mere...