Næstved Kunstby forholder sig til 

byplaner og et byrum i evig bevægelse