Næstved Kunstby bidrager til udvikling 

og inspiration af den lokale graffitikultur